Akty prawne

Aspekt prawny działalności detektywistycznej

Prezentujemy akty prawne  dotyczące działalności detektywistycznej, a także kwestii związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001638/O/D20131638.pdf